83-010 Straszyn, ul. Chabrowa 33
tel. kom.: 782 300 500

 

Strona główna > Aktualności

Aktualności

zapowiedź



Biuro sprzedaży położone na terenie Osiedla "Wzgórze Raduni" i czynne jest od poniedziałku do piatku w godzinach 8-16.

REJESTR AKCJONARIUSZY

PIĄTE  WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
04.12.2020 r.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Archideon Development S.A (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
 
W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do końca lutego 2021 r. w siedzibie Spółki: . ul. Marymoncka 105/57 01-813 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Szczegółowe informacja na ten temat moga także zostac udzielone w biurze sprzedaży 83-010 Straszyn, ul. Chabrowa 33
       

 

zapowiedź

REJESTR AKCJONARIUSZY



PIĄTE  WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
04.12.2020 r.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Archideon Development S.A (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
 
W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do końca lutego 2021 r. w siedzibie Spółki: . ul. Marymoncka 105/57 01-813 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Szczegółowe informacja na ten temat moga także zostac udzielone w biurze sprzedaży 83-010 Straszyn, ul. Chabrowa 33
       

 
Rozwiń

zapowiedź



REJESTR AKCJONARIUSZY

rEJESTR