83-010 Straszyn, ul. Chabrowa 33
tel.: 58 352 13 13, tel. kom.: 782 300 500

 

Strona główna > Finansowanie

Finansowanie

Pomożemy Państwu ułatwić wszelkie czynności związane z kupnem domu oraz uzyskaniem kredytu hipotecznego. Zapraszamy do współpracy z naszym ekspertem finansowym.

Podpisana z nami umowa rezerwacyjna zobowiązuje nas do rezerwacji na wyłączność wybranego przez Państwa domu na okres 1 miesiąca, do momentu podpisania umowy deweloperskiej. Z podpisaniem umowy rezerwacyjnej wiąże się opłata rezerwacyjna w kwocie 5000 zł na poczet ceny zakupu domu i podlega ona zaliczeniu do pierwszej transzy płatności. Klient zobowiązuje się, że w terminie obowiązywania umowy rezerwacyjnej przystąpi do zawarcia umowy deweloperskiej.

Dla tych z Państwa, którzy będą korzystać z kredytu hipotecznego na zakup domu, oferujemy swoją pomoc w sprawnym skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących danej nieruchomości do złożenia wniosku kredytowego.

W przypadku zakupu domu z własnych środków finansowych, możecie Państwo podpisać umowę rezerwacyjną lub od razu przystąpić do podpisania umowy deweloperskiej.

Zawarcie umowy deweloperskiej następuje w biurze Kancelarii Notarialnej w ustalonym przez obie Strony terminie, nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy rezerwacyjnej. Jest to umowa zawierająca oświadczenia stron, której głównym celem jest wybudowanie domu mieszkalnego na Osiedlu "Wzgórze Raduni", realizowane na nieruchomości położonej w Juszkowie pomiędzy ulicami Ogrodową, Nadrzeczną oraz graniczącą z ulicą Chabrową w Straszynie. Umowa określa szczegółowo prawa i obowiązki developera oraz Kupującego. Zawiera również cenę domu lub lokalu mieszkalnego, a także harmonogram wpłat transz środków finansowych. Koszty notarialne zawarcia umowy deweloperskiej ponoszą po połowie deweloper i Nabywca. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy.

Zawarcie umowy sprzedaży następuję w terminie do 60 dni od dnia wydania budynku. Jest ona przeniesieniem własności domu na Klienta. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży domu ponoszą Nabywcy. W przypadku kredytowania i chęci przepisania hipoteki wymagane są również dokumenty przygotowane przez Bank, który udzielił kupującemu kredytu hipotecznego.

Główne etapy zakupu domu na Osiedlu Wzgórze Raduni

Finansowanie

Pomożemy Państwu ułatwić wszelkie czynności związane z kupnem domu oraz uzyskaniem kredytu hipotecznego. Zapraszamy do współpracy z naszym ekspertem finansowym.

Główne etapy zakupu domu
na Osiedlu Wzgórze Raduni

UMOWA REZERWACYJNA
Podpisana z nami umowa rezerwacyjna zobowiązuje nas do rezerwacji na wyłączność wybranego przez Państwa domu na okres 1 miesiąca, do momentu podpisania umowy deweloperskiej. Z podpisaniem umowy rezerwacyjnej wiąże się opłata rezerwacyjna w kwocie 5000 zł na poczet ceny zakupu domu i podlega ona zaliczeniu do pierwszej transzy płatności. Klient zobowiązuje się, że w terminie obowiązywania umowy rezerwacyjnej przystąpi do zawarcia umowy deweloperskiej.
FINANSOWANIE


KREDYT HIPOTECZNY
Dla tych z Państwa, którzy będą korzystać z kredytu hipotecznego na zakup domu, oferujemy swoją pomoc w sprawnym skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących danej nieruchomości do złożenia wniosku kredytowego.
GOTÓWKA
W przypadku zakupu domu z własnych środków finansowych, możecie Państwo podpisać umowę rezerwacyjną lub od razu przystąpić do podpisania umowy deweloperskiej.
UMOWA DEWELOPERSKA
Zawarcie umowy deweloperskiej następuje w biurze Kancelarii Notarialnej w ustalonym przez obie Strony terminie, nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy rezerwacyjnej. Jest to umowa zawierająca oświadczenia stron, której głównym celem jest wybudowanie domu mieszkalnego na Osiedlu "Wzgórze Raduni", realizowane na nieruchomości położonej w Juszkowie pomiędzy ulicami Ogrodową, Nadrzeczną oraz graniczącą z ulicą Chabrową w Straszynie. Umowa określa szczegółowo prawa i obowiązki developera oraz Kupującego. Zawiera również cenę domu lub lokalu mieszkalnego, a także harmonogram wpłat transz środków finansowych. Koszty notarialne zawarcia umowy deweloperskiej ponoszą po połowie deweloper i Nabywca. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy.
NOTARIALNA UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarcie umowy sprzedaży następuję w terminie do 60 dni od dnia wydania budynku. Jest ona przeniesieniem własności domu na Klienta. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży domu ponoszą Nabywcy. W przypadku kredytowania i chęci przepisania hipoteki wymagane są również dokumenty przygotowane przez Bank, który udzielił kupującemu kredytu hipotecznego.