83-010 Straszyn, ul. Chabrowa 33
tel.: 58 352 13 13, tel. kom.: 782 300 500

 

Strona główna > Finansowanie

Finansowanie

Pomożemy Państwu ułatwić wszelkie czynności związane z kupnem domu oraz uzyskaniem kredytu hipotecznego. Zapraszamy do współpracy z naszym ekspertem finansowym. Ze wzgledy na to, iż działmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - prawa Nabywcy są zagwarantowane ustawowo.

 

Podpisana umowa rezerwacyjna daje Państwu pierwszeństwo zakupu domu przez1 miesiąc. Jej koszt jest stały - 5.000 zł., wpłata ta jest zaliczona na poczet ceny zakupu domu. Klient zobowiązuje się w terminie 1 miesiąca przystąpić do umowy deweloperskiej a deweloper - wycofać nieruchomość z oferty. Umowa rezerwacyjna jest niezbędna do aplikowania o kredyt w większości Banków - bez niej nie można rozpocząć procedury kredytowej. O tym - czy dostaniesz kredyt - decyduje Twoja zdolność kredytowa. To nic innego jak maksymalna kwota kredytu hipotecznego, jaką możesz uzyskać w danym banku.

Dla tych z Państwa, którzy będą korzystać z kredytu hipotecznego na zakup domu, gwarantujemy sprawny skompletowaniu i złożenie wszystkich wymaganych od developera dokumentów dotyczących danej nieruchomości - ich komplet jest niezbędny do do złożenia wniosku kredytowego. Pomożemy ci obliczyć twoją zdolność kredytową a także podpowiemy jak ją zwiększyć.

W przypadku zakupu domu z własnych środków finansowych, możecie Państwo od razu przystąpić do podpisania notarialnej umowy deweloperskiej.

Zawarcie notarialnej umowy deweloperskiej następuje u Notariusza w ustalonym przez obie Strony terminie. Jest to jeden z 2 aktów notarialnych który podpisujemy - najpierw zawieramy notarialną umowę deweloperską a po wydaniu domu - umowę sprzedaży / przeniesienia własności nieruchomości. Umowa deweloperska zawiera oświadczenia stron, a jej przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera do wybudowania domu na Osiedlu "Wzgórze Raduni" - położonym w Juszkowie pomiędzy ulicami Ogrodową, Nadrzeczną oraz graniczącą z ulicą Chabrową w Straszynie. Umowa określa szczegółowo prawa i obowiązki developera oraz Kupującego i zawiera szereg najistotniejszych parametrów transakcji: cenę, harmonogram budowy domu, harmonogram wpłat transz środków finansowych. Koszty notarialne zawarcia umowy deweloperskiej ponoszą po połowie deweloper i Nabywca. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy.

Zawarcie umowy sprzedaży następuję w terminie do 60 dni od dnia wydania budynku. Jest ona przeniesieniem własności domu na Klienta. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży domu ponoszą Nabywcy. W przypadku kredytowania i chęci przepisania hipoteki wymagane są również dokumenty przygotowane przez Bank, który udzielił kupującemu kredytu hipotecznego.

Główne etapy zakupu domu na Osiedlu Wzgórze Raduni

Finansowanie

Pomożemy Państwu ułatwić wszelkie czynności związane z kupnem domu oraz uzyskaniem kredytu hipotecznego. Zapraszamy do współpracy z naszym ekspertem finansowym. Ze wzgledy na to, iż działmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - prawa Nabywcy są zagwarantowane ustawowo.

 

Główne etapy zakupu domu
na Osiedlu Wzgórze Raduni

UMOWA REZERWACYJNA
Podpisana umowa rezerwacyjna daje Państwu pierwszeństwo zakupu domu przez1 miesiąc. Jej koszt jest stały - 5.000 zł., wpłata ta jest zaliczona na poczet ceny zakupu domu. Klient zobowiązuje się w terminie 1 miesiąca przystąpić do umowy deweloperskiej a deweloper - wycofać nieruchomość z oferty. Umowa rezerwacyjna jest niezbędna do aplikowania o kredyt w większości Banków - bez niej nie można rozpocząć procedury kredytowej. O tym - czy dostaniesz kredyt - decyduje Twoja zdolność kredytowa. To nic innego jak maksymalna kwota kredytu hipotecznego, jaką możesz uzyskać w danym banku.
FINANSOWANIE


KREDYT HIPOTECZNY
Dla tych z Państwa, którzy będą korzystać z kredytu hipotecznego na zakup domu, gwarantujemy sprawny skompletowaniu i złożenie wszystkich wymaganych od developera dokumentów dotyczących danej nieruchomości - ich komplet jest niezbędny do do złożenia wniosku kredytowego. Pomożemy ci obliczyć twoją zdolność kredytową a także podpowiemy jak ją zwiększyć.
GOTÓWKA
W przypadku zakupu domu z własnych środków finansowych, możecie Państwo od razu przystąpić do podpisania notarialnej umowy deweloperskiej.
UMOWA DEWELOPERSKA
Zawarcie notarialnej umowy deweloperskiej następuje u Notariusza w ustalonym przez obie Strony terminie. Jest to jeden z 2 aktów notarialnych który podpisujemy - najpierw zawieramy notarialną umowę deweloperską a po wydaniu domu - umowę sprzedaży / przeniesienia własności nieruchomości. Umowa deweloperska zawiera oświadczenia stron, a jej przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera do wybudowania domu na Osiedlu "Wzgórze Raduni" - położonym w Juszkowie pomiędzy ulicami Ogrodową, Nadrzeczną oraz graniczącą z ulicą Chabrową w Straszynie. Umowa określa szczegółowo prawa i obowiązki developera oraz Kupującego i zawiera szereg najistotniejszych parametrów transakcji: cenę, harmonogram budowy domu, harmonogram wpłat transz środków finansowych. Koszty notarialne zawarcia umowy deweloperskiej ponoszą po połowie deweloper i Nabywca. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy.
NOTARIALNA UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarcie umowy sprzedaży następuję w terminie do 60 dni od dnia wydania budynku. Jest ona przeniesieniem własności domu na Klienta. Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży domu ponoszą Nabywcy. W przypadku kredytowania i chęci przepisania hipoteki wymagane są również dokumenty przygotowane przez Bank, który udzielił kupującemu kredytu hipotecznego.